Nu är det mycket lättare att ta grönt kort, som är golfens nybörjarutbildning. Den förenklades
för några år sedan så att det skulle gå snabbare att komma igång med det roligaste, själva
spelet. De gamla myterna kring golfen att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu
finns det plats på golfbanorna, en klubb som välkomnar dig och som sätter
omhändertagande i centrum tar han om dig som är nybörjare. Genom att du som spelare
ska få en snabbare kontakt med spelet, komma fortare ut på banan och få en egen
upplevelse av vad spelet går ut på.

Det nya utbildningsmaterialet, ett webbmaterial inbjuder till självstudier och ökad kunskap.
Du kan sitta hemma och lära dej regler, golfvett och annat matnyttigt. Under kursen
koncentrerar vi oss på att lära golfens olika slag. Nybörjaren gör ett teoriprov (nytt för i år) i
Min Golf. I motsats till dagens upplägg där teoriproven ser olika ut beroende på vilken klubb
personen i fråga går till, innebär denna lösning samma kunskapskrav för alla.
Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör går över 9 hål på HCP 54,
och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.
Det kommer att finnas en digital introduktion i Min Golf för den som vill börja spela golf.
Introduktionen kommer att fylla samma funktion som den bok och webb som idag finns för
Grönt kort. Skillnaden i det nya upplägget är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den
nya digitala delen av introduktionen.

Vi erbjuder kursen/utbildningen i 3-steg
Första året, 2 dagar nybörjarkurs inkl medlemskap och spelrätt. Pris 2500 kr
År 2, en repetitionsdag inkl medlemskap och spelrätt. Pris 3000 kr
År 3, en repetitionsdag inkl medlemskap och spelrätt. 3500 kr + 500 kr i arbetslån
(Endast kurs kostar 1300 kr)

Nybörjarkurser 2020
Datum för de första nybörjarkurserna 2020 är klara.
Kurs 1. 2-3 maj kl 10.00-15.00 OBS! Fullbokad!
Kurs 2. 11/5 kl 17.00-19.30, 12/5 kl 17.00-19.30 och 13/5 kl 17.00-19.30
Kurs 3. 16-17 maj 10.00-15.00
Extra kurs 21-22 maj 10.00-15.00
Kurs 4. 6-7 juni kl 10.00-15.00
Kurs 5. 4-5 juli 10.00-15.00

Anmälan till:
progagnefsgk@gmail.com eller sms till 070-858 41 37
Ange namn, födelsenummer, adress, telefon och mail.

Nybörjarkurs privat
Kontakta mig för pris och tider.

Utbildning steg 2-3
En repetition för dig som gick nybörjarkursen under 2018 eller 2019.
Endagskurs kl 10.00-15.00 repetition inkl medlemskap och spelavgift 2020. Välj ett datum
som passar dig.
9 maj
24 maj
13 juni

Välkommen att kontakta mig för mer info eller anmälan till kurser!
Ronny Malmlöf
PGA Professional
mobil: 070-858 41 73
mail: progagnefsgk@gmail.com