Gagnefs GK

Styrelseordförande
Jens Johansson, jens.johansson@jitcsystems.se

Ordinarie Styrelseledamöter
Lars Johansson, lars.g.johansson@trafikverket.se
Jonas Carlström calis2010@live.se
Anna Göransson, anna.goransson@mockfjards.se
Staffan Johansson, staffan.johansson1@telia.com

Styrelsesuppleanter
Peter Törnblom, peter.tornblom@folketshusochparker.se
Rickard Sigvardsson, sigge@sigvision.com

Revisorer
Majvor Leksell
Per Dahlkvist

Revisorssuppleanter
Staffan Ragnarsson
Sven-Erik Gustavsson

Valberedning
Cattis Karlsson
Sven-Olov Larsén
Tomas Nordins

GDF Ombud
Jens Johansson, jens.johansson@jitcsystems.se

 

Gagnef GOlf ab och Gagnefs golfrestaurang AB

Styrelseordförande
Jens Johansson, jens.johansson@jitcsystems.se

Ordinarie Styrelseledamöter
Lars Johansson, lars.g.johansson@trafikverket.se
Jonas Carlström calis2010@live.se
Anna Göransson, anna.goransson@mockfjards.se
Staffan Johansson, staffan.johansson1@telia.com

Styrelsesuppleanter
Peter Törnblom, peter.tornblom@folketshusochparker.se
Rickard Sigvardsson, sigge@sigvision.com

Revisorer
Majvor Leksell
Per Dahlkvist

Valberedning
Cattis Karlsson
Sven-Olov Larsén
Tomas Nordins