Styrelser

Gällande ordning enligt årsmöte 2018

Gagnefs GK

Styrelseordförande
Tom Teneberg, vd på BSM i Borlänge, 070-746 50 00, mail tom.teneberg@bsm.nu

Ordinarie Styrelseledamöter
Lars Johansson, lars.g.johansson@trafikverket.se
Jens Johansson, jens.johansson@jitcsystems.se
Anna Göransson, anna.goransson@mockfjards.se
Magnus Nordby, magnus_cissi@hotmail.com

Styrelsesuppleanter
Sjö Martin Larsson, larsson.sjomartin@gmail.com
Jan Persson, jan.a.persson@telia.com

Revisorer
Göran Nordkvist, auktoriserad revisor
Per Dahlkvist

Revisorssuppleanter
Staffan Ragnarsson
Sven-Erik Gustavsson

Valberedning
Kattis Carlsson, samt styrelsen

GDF Ombud
Tom Teneberg, vd på BSM i Borlänge, 070-746 50 00, mail tom.teneberg@bsm.nu

 

Gagnef GOlf ab och Gagnefs golfrestaurang AB

Styrelseordförande
Tom Teneberg, vd på BSM i Borlänge, 070-746 50 00, mail tom.teneberg@bsm.nu

Ordinarie Styrelseledamöter
Lars Johansson, lars.g.johansson@trafikverket.se
Jens Johansson, jens.johansson@jitcsystems.se
Anna Göransson, anna.goransson@mockfjards.se
Magnus Nordby, magnus_cissi@hotmail.com

Styrelsesuppleanter
Sjö Martin Larsson, larsson.sjomartin@gmail.com
Jan Persson, jan.a.persson@telia.com

Revisorer
Göran Nordkvist, auktoriserad revisor

Valberedning
Kattis Carlsson, samt styrelsen