18 HÅLSBanan   ÖPPEN

Klipphöjder vi använder:

Green 3,5 mm, Tee 8 mm, Fairway 12 mm, Ruff 38 mm

Tee hål 1, Spel från matta gul tee, pga att vi lagt ut nytt gräs på tee och vill att den ska få vila.

Tee hål 3, spel från matta gul tee pga skador

Alla greener är spelbara och i bra kondition.

 

kORTHÅLSBANAN   ÖPPEN

Alla 6 hålen är öppna för spel

rangen

Öppen för spel