18 HÅLSBanan   ÖPPEN

Green 12 och 15 hålls stängda därav ändvänts temporära greener som är 35 meter kortare än normalt.

Klipphöjder vi använder i dag 16 Maj

Green 3,5 mm, Tee 8 mm, Fairway 12 mm, Ruff 38 mm

kORTHÅLSBANAN   ÖPPEN

Alla 6 hålen är öppna för spel

rangen

Öppen för spel