Barn & Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för aktiviteter gällande ungdomarna i klubben.
Gunnar Hedkvist (administratör) mail: gunnar_hedkvist@hotmail.com
0241-51128, 073-999 05 10

Kommittén kan nås via email på kansli@gagnefsgk.com till

Damkommittén

Ny kommitté har bildats! Se info under menyn Medlems.

Tävlingskommittén

Lars Johansson, Roger Johansson, Pasi Juajärvi,

Rådgivande: Emil Sörebo, Crister Olsen

Vill du hjälpa till? Kontakta Lars Johansson, lars.g.johansson@banverket.se

Tävlingar

Här kan man hitta klubbens tävlingsprogram dvs de tävlingar som är planerade på klubben.
Anmälan bör/ dvs skall helst ske via GIT (Min golf) http://www.golf.se

Klubb HD 50 +

Klubb HD 50+ är en kommitté som fokuserar på herrar och damer 50 år och äldre. Klubb HD 50+ främsta uppgift är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna. All verksamhet skall ske i en god kamratlig-, vänskaplig- och social anda.
Klubb HD 50+ utför även enklare underhåll av banan och viss renhållning, vid behov.
Kommittén
Lars-Göran Wikström kontaktman 070-556 66 47, lg.wikstrom@Outlook.com
Arne Dahlström 070-542 49 39
Åke Eklund 070-552 64 14
Anders Hurtig 0243-238 244
Ingela Hurtig 0243-238 244.

Bankommittén

Bankommittén arbetar med frågor gällande banans utveckling.
Sammankallande: Greenkeeper
Lars Dahlström, Lars Andersson,Rickard Sigvardsson, Pasi Juujärvi, Stefan Nordkvist, Tomas Mörth

Skötsel

Mats Andreasson, Greenkeeper

Przemyslaw, Assisterande greenkeeper,

Tomek

Kuba

Marcjan

 

Anläggningsprojekt

Torbjörn Ingmarsson

Banägare:

Jan Persson, 070-6646473
Epost: jan.a.persson@telia.com

Marknadskommittén

Vakant