Barn & Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för aktiviteter gällande ungdomarna i klubben.
Gunnar Hedkvist (administratör) mail: gunnar_hedkvist@hotmail.com
0241-51128, 073-999 05 10

Kommittén kan nås via email på kansli@gagnefsgk.com till

Damkommittén

Vilande

Tävlingskommittén

Lars Johansson
Jonas Willman
Ronny Malmlöf, PRO (Rådgivande uppgift)
Ulf Colhag
Roger Johansson

Vi hoppas att fler vill hjälpa oss med att skapa bra tävlingar på klubben.

Tävlingar

Under menyn Tävlingar på startsidan kan man hitta klubbens tävlingsprogram dvs de tävlingar som är planerade på klubben.
Anmälan bör/ dvs skall helst ske via GIT (Min golf) http://www.golf.se

Klubb HD 50 +

Klubb HD 50+ är en kommitté som fokuserar på herrar och damer 50 år och äldre. Klubb HD 50+ främsta uppgift är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna. All verksamhet skall ske i en god kamratlig-, vänskaplig- och social anda.
Klubb HD 50+ utför även enklare underhåll av banan och viss renhållning, vid behov.
Kommittén
Lars-Göran Wikström kontaktman 070-556 66 47, lg.wikstrom@Outlook.com
Arne Dahlström 070-542 49 39
Åke Eklund 070-552 64 14
Anders Hurtig 0243-238 244
Ingela Hurtig 0243-238 244.

Bankommittén

Bankommittén arbetar med frågor gällande banans utveckling.
Sammankallande: Jonas Carlström
Björn Melander, Lars Andersson, Ronny Malmlöf, Jonas Carlström, Pasi Juujärvi, Jocke Wikström, Hans Atterfors, Tomas Mörth

Skötsel

Robin Vedin

Anläggningsprojekt

Torbjörn Ingmarsson

Banägare:

Jan Persson, 070-6646473
Epost: jan.a.persson@telia.com

Marknadskommittén

Anna Göransson, Staffan Johansson, Viktoria Liss, Mattias Eriksson