Gagnefs Golfklubb, org nr 882601-9724
Rista 50, 785 60 DJURÅS

Gagnef Golf AB, org nr 556884-5449
Rista 50, 785 60 DJURÅS

Gagnefs Golfrestaurang AB, org nr 556884-5431
Rista 50, 785 60 Djurås

Kansli: 073-439 26 81
Mail: kansli@gagnefsgk.com
Klubbchef: 070-348 16 88
Mail: Klubbchef@gagnefsgk.com

Restaurang: 070-300 69 56
Mail: restaurang@gagnefsgk.com

Hit betalar ni medlemsavgifter eller eventuella bidrag

Gagnef Golf AB
Bankgiro 839-9982

Det går även bra att Swisha beloppet till 123 276 53 86, skriv med golf-id och namn