Här finns vår vision, vi jobbar att nå den år 2019, denna presenterades för medlemmarna på höstmötet 2013

Uppdaterad 2016-03-11 inför årsmöte 2016
2016 vision 2019

Uppdaterad 2015-03-10 inför årsmöte 2015

2015 vision 2019

2013

Höstmöte-2013-19