Diverse spelformer i golf – det finns mycket att utforska!

 

Matchspel

Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår hål att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte hinner spela alla 18. Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet. Den här varianten är går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare. Se vidare i regel 2 i regler för golfspel

Foursome

Denna spelform bygger på att två spelare bildar ett lag och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som skall slå ut från udda- respektive jämna hålnummer. Efter att ha studerat banan blir denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner vilket resulterar i att den som har normalt har flest greenträffar på korthålen, självfallet väljer den variant med flest korthål. Se vidare i regel 29 i regler för golfspel. Foursome spelas ofta i mästerskapssammanhang. Ryder Cup är ett exempel.

Greensome

Detta är en variant på foursome med den skillnad att bägge spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

Greensome Chapman

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår även sitt andra slag innan
man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Irish Greensome

Är en variant av greensome, där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med Par 4 och Par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

Tryall

I denna spelform är man två spelare i laget. var och en slår ut med sin egen boll från tee. Inför andraslaget skiftar man boll. A slår på B:s boll och vice versa. Därefter spelar man hålet som foursome tills bollen är i koppen. Sedan börjar man om igen med varsin boll från nästa tee osv. Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda spelarna missar sina putt, väljer laget vems boll som skall spelas. Väljer laget spelare B:s boll från tee, är det denne som också skall putta tredje slaget. Tryall är en omväxlande och rolig spelform som ger spelarna bollägen som de normalt inte är vana vid.

Nassau

Denna spelform går att genomföra som slaggolf, slagtävling, poängbogey eller bogeytävling. Man kan vara två, tre eller fyra spelare. Vid en vanlig runda över 18 hål delas denna in i tre delar. Första nio, andra nio och totalt. För bästa resultat på dessa tre delar ges ett poäng för vardera. Spelare som inte är riktigt säker på sin spelform, kan nå en formtopp nio hål i rad för att därefter drabbas av tillfällig förvirring. Ändå kan de med Nassau vara med och slåss om vinsten.

Slaggolf

Slaggolf är en typ av slagspel med några specialregler och kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling. Räkningen sker i antal slag där dock antalet slag per hål är begränsat. Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat. Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer ”rädd om slagen” än i poängbogey.

Fyrboll

Här bildar två spelare sida (lag). Det bästa resultatet på varje hål är sidans (lagets) resultat på hålet. Man kan spela fyrboll som matchspel, slagtävlig eller poängbogey allt efter önskemål.
I tävlingssammanhang reduceras spelarnas handicap till æ av erhållna slag, i sällskapsspel kan man välja att spela med full handicap.

Fyrboll och sämstboll

Man spelar om två poäng per hål och endast som matchspel. Spelas som fyrboll med tillägget att även de två övriga (”sämsta”) bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars ”sämsta” boll har bäst resultat vinner en poäng. Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

Fyrboll och sammanlagt

Spelas som fyrboll och sämstboll med den skillnaden att man i stället för sämstbollen jämför lagens sammanlagda resultat.

Köpenhamnare

En spelform som bäst och helst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey. Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2. Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.

Kicker

Spelas som slaggolf men spelaren får på varje hål slå om ett slag om han/hon vill. Dock inte en putt.

Flaggtävling

Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag på med sig i bagen. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen. Den spelare som kommit längst vinner.

Running Eclectic

Den här spelformen går ut på att under en förutbestämd tid välja ut och föra de bästa resultaten för varje hål och rapportera detta för tävlingsledningen. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet. Tiden för en Running Eclectic är olika men ofta sträcker den sig över en hel golfsäsong. Det innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål. Har du en gång under säsongen fört in resultatet för ett hål, kan inte detta ändras även om du skulle råka spela bättre på detta hål vid ett senare tillfälle. Det förutsätter att du väl känner till vad du kan prestera som golfspelare.

Scramble

Laget kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på var sin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål.
Alla är med och drar sitt ”strå till stacken”, någon eller några gånger. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatväg. Scorerna blir oftast låga.

Snörtävling

Spelas vanligtvis som slagtävling. Varje spelare erhåller en sax och ett snöre som är lika långt man har handicap (hcp 12 = 12 meter snöre). Utöver längden på snöret erhåller man inget handicap. Spelaren kan sedan använda snöret för att sänka puttar eller flytta bollen ur bunker. Snöret kortas motsvarande den längd som man flyttar bollen. Lägsta antal slag efter 19-hål vinner oberoende om man använt hela snöret eller inte.

Norsk Poängbogey

Varje deltagare får vid x tillfällen kasta bollen. Kasten måste utnyttjas. Bollen får kastas överallt på spelfältet även från bunker och på green.

Decimerat antal klubbor

Spelaren får endast ha en eller alternativt upp till fem klubbor under hela rundan.

Shorty

En eller flera spelar poängbogey. Den som vinner hålet tvingas ta bort en klubba (exkl putter) ur baggen på inrådan av de övriga spelarna.

Seven Up

Spelas som poängbogey, varje spelare spelar sin egen boll. De bästa resultaten från sju hål räknas sedan ihop och blir totalresultatet.