Datum 8/11

Tid kl 14.00

Plats klubbhuset/Restaurangen

Dokument
Protokoll GGK protokoll Höstmöte 2015-11-08
Agenda höstmöte 2015 agenda
V
ision 2019 höstmöte 2015 vision 2019

*ban-kommitten  Utförda åtgärder 2015
*barn/ungdoms kommitten verksamhetsber. (1)

 

Höstmöte 2015 inför 2016

Detta gör vi för att lättare kunna budgetera samt fakturera ut avgifter för den kommande säsongen redan under december, januari då vår likviditet är som allra sämst.

Se nedan
Fr årsmöte 2014-02-09
”Styrelsens förslag om stadgeändring av paragraf 13 Medlemsskyldighet, Medlem i golfklubben skall betala de avgifter som beslutas på Höstmötet.

Höstmötets agenda
Summering av säsong.
Kommitteerna informera

* H55/D50
*Damkommitten
*Tävlingskommitten

Beslut om årsavgift och medlemsavgift
Uppföljning och uppgradering av Vision 2019
Övriga frågor