Vi kallar det hektometer men det är även känt som nummertees eller tee it forward.
Siffrorna är en förkortning av hur lång banan spelas från den teen.
Vi kommer att ha 56 (5600m), 48 (4800m) samt nya 40 (4000m) de ersätter gamla gula, röda och ett nytt ”orange” tee.
Siffersystemet kallas ”numeriska tees eller hektometer”.

Syftet med förändringen är att bättre anpassa banan efter spelares olika förmåga. Ett vanligt utslag är för vissa spelare 70m medan andra skickar iväg bollen 250m. Att erbjuda en bana som är en rolig spelupplevelse för så många som möjligt handlar mycket om att anpassa banans längd. På Gagnefs GK kommer vi att kunna ha spel från så olika banlängd att det skiljer nästan 1,6 kilometer mellan kortaste och längsta tee. Med tre alternativ med ca 800m mellan varje så kommer de allra flesta få en banlängd som passar just dem. Vi räknar med att detta är helt klart till midsommar. På detta sätt så får medlemmarna 3 olika längder, dvs 54 hål. Att spela på under säsong. Banorna kommer naturligtvis att slopas.

Lycka till, spela väl och ha roligt på banan!