Datum 26/10

Tid kl 14.00

Plats klubbhuset

 

Extra årsmöte

Detta gör vi för att lättare kunna budgetera samt fakturera ut avgifter för den kommande säsongen redan under december, januari då vår likviditet är som allra sämst.

Se nedan
Fr årsmöte 2014-02-09
”Styrelsens förslag om stadgeändring av paragraf 13 Medlemsskyldighet, Medlem i golfklubben skall betala de avgifter som beslutas på Höstmötet, Beslut togs, men måste tas på två årsmöten efter varandra, praktiskt kallar klubben till extra årsmöte strax före Höstmötet”
Höstmötets agenda
Summering av säsong.
Moberska fastigheten information
Beslut om årsavgift och medlemsavgift
Uppföljning och uppgradering av Vision 2019
Övriga frågor