Årsmöte Datum 9/2, kl 15.00 i Restaurang/Klubbhuset

Här samlar vi löpande all dokumentation. För att läsa, klicka på gröna länken.
gagnefsgk_green

Stadgar                                                     Stadgar
Kallelse/Gagnefsbladet
                       Gagnefs_GK_annons_v4
Kallelse mail, klubbhus utskickat 17/1 Kallelse medlemsmail 2014 
Föredragningslista/ Dagordning,  Agenda 2014_02_09

–innehåller förslag på övriga frågor, att beslut om avgifter tas under höstmöte. (orsak, lättare att budgetera samt fakturera redan vid årsskiftet, för vår likviditet)

Förslag till Medlemsavgift och spelrätt förslag Medlemsskap 2014
Budget 2014                                          KLAR Budget 2014

Revisionsberättelse GGAB  &               
Årsredovisning Gagnef Golf AB     Årsredovisning Gagnef Golf AB 
Resultat Gagnef Golf AB                  
Resultatrapport 2013_GGAB

Revisionsberättelse GGK  &                  
Årsredovisning Gagnefs Golfklubb  Årsredovining Gagnefs Golfklubb

Resultat Gagnefs Golfklubb             Resultatrapport_2013_ggk

Valberedningens styrelseförslag  KLAR Valberedningens styrelseforslag

Bankommitteen                                  Bankommitteen 2013 (1)
Tävlingskommitteen                         Verksamhetsberättelse Tävlingskom 2013 (1)
Klubb 55                                               Klubb 55+ verksamhetsberättelse 2013

Juniorer                                                    Juniorer verksamhetsberättelse

Protokoll Årsmöte 2014              protokoll årsmöte 2014