Medlemserbjudande Gagnefs GK

För fullvärdig NY medlem dvs 22-65 år har vi ett erbjudande för fullvärdigt medlemskap.

15 juli till 31 dec      4000 kr      Ordinarie pris  6,600 kr

Eller betala 6,600 kr och du/ni spelar resten av säsongen 2024 samt 2025

Kontakta: kansli@gagnefsgk.com