HD50+ ECLECTIC

KLUBB HD50+ säsongen 2024
I år har vi bakat in en ECLECTIC TÄVLING i våra traditionella poängbogey- och slaggolftävlingar som spelas på måndagar och fredagar.
Eclectic tävlingen pågår under hela golfsäsongen 2024 och har delats upp i tre omgångar.
Omgång 1, tävling 1-11, 24 maj – 5 juli
Omgång 2, tävling 12-22, 8 juli — 12 augusti
Omgång 3, tävling 23-33, 16 augusti — 20 september
Oavsett vilken tävlingsform som spelas i grundtävlingen (slaggolf eller poängbogey) räknas
resultatet i Eclectic tävlingen som bästa poängbogey resultat / hål , bästa antal bruttoslag / hål och
bästa antal nettoslag / hål i de tävlingar som ingår i omgången.
Efter att varje omgång färdigspelats utses en segrare vardera i kategorierna:
• Eclectic brutto slag
• Eclectic netto slag
• Eclectic poängbogey
Spelare kan erhålla pris i endast en av kategorierna.
Priserna finansieras med den ordinarie startavgiften på 20 kr.
Vi spelar en flytande eclectic, där resultat uppdateras automatiskt efter varje runda. Så fort du har
gjort ett bättre resultat på ett hål så uppdaterar systemet detta. Det enda du behöver ha koll på är
vilka hål du ska fokusera lite extra på!
Aktuell ställning hittar du på golf.se, klicka på en HD55+ tävling sedan på Order of Merit.
Klicka därefter på fältet som är under Order of Merit rubriken, då kommer alternativen
”Eclectic netto slag omg 1 …….”,
”Eclectic poäng omg 1 …….” och
”Eclectic brutto slag omg 1 …….” upp.
Klicka på något av alternativen för att se aktuell ställning