Information från banan

Idag pågår luftning av alla våra greener.

Vill samtidigt passa på att påminna alla att lägga tillbaka uppslagen torv samt reparera nedslagsmärken.