Information banstatus

Denna vecka har arbeten på våra greener startat.

Vertikalskurit alla greener samt börjat med tee’s

Sått frö, samt dressat.

Rangen är öppen med vinterbollar.

Banchefen