Sänkta priser

Från och med 5 oktober sänker vi priserna på vår greenfee.
Ordinarie pris: nu 300 kr
9 hål: nu 150 kr

Dala Greenfee
Ordinarie: nu 200 kr
9 hål: nu 100 kr

Golfhäftet – oförändrat pris.