Golfskolan 2019

Golfskolan 2019 är avslutad
Mycket engagerade och duktiga deltagare har i dagarna 4 kämpat på i ett alltför inte bra väder
Men humöret på topp och bra ledare gjorde veckan bra