Damgolfen slut för i år

Damgolfen gör ett uppehåll över vintern. Vi tränar fys och mentalt under de mörka vintermånaderna och längtar redan till våren och sommaren 2019… glöm inte att betala din medlemsavgift i GGK …..