Banarbete

Under torsdagen har det lagts ut gödsel på greenerna.

På måndag kväll 4 juni kommer vi att spruta på vätmedel på samtliga greener.
Torsdag 7 juni, kommer det att sås gräs på greenerna igen
Fredag 8 juni, dressning och vältning