Städdag 5 maj

Lördagen den 5 maj genomför vi vår årliga städdag/arbetsdag på klubben. Vi samlas kl. 09.00, vid lunchtid bjuder vi på soppa till alla som arbetar. Medtag lite räfsor, spadar, skottkärror, röjsågar mm.