Ge ett bidrag

Likviditeten är för nästintill alla föreningar ansträngd vid vissa tidpunkter under ett år.
För att om möjligt råda bot på detta, har vi startat en möjlighet till att ge klubben ett bidrag och på så sätt ge klubben förutsättningar att fortsätta utvecklas och bli en klubb med en ekonomi i balans. Det finns i grunden tre olika bidragsnivåer Birdie, Eagle eller HIO bidrag
Det går bra att ge bidrag både som privatperson och företag.

läs mer