Höstdag / Höstmöte 21 okt

Vi planerar för en arbetsdag den 21 okt. Alla medlemmar är välkomna att göra en insats på banan.
Arbetsuppgifter och tid återkommer vi med.
Vi bjuder på soppa till alla som kommer och arbetar

Samtidigt så kör vi vårt höstmöte för medlemmar, där vi går igenom bl.a. medlemsavgifter mm
Återkommer om tid för mötet