Hjälp på banan

Vi skulle behöva ha ett antal personer som hjälp i morgon torsdag vid arbetet vid 12:ans tee.
Arbetet startar vid 08.00 och pågår framåt lunchtid