Banvisionen

Bankommittén har träffats vid ett antal tillfällen och har nu kommit en bit på vägen i det dokument, Banvisionen, som kommer att styra utvecklingen av golfbanan. Det finns både stora och mindre visioner för varje hål. En prioriteringslista är under uppbyggnad och den kommer förhoppningsvis vara ett styrdokument flera år framåt.

En av åtgärderna som kommer att påbörjas omgående är ombyggnad av vissa Tees.
Vi börjar redan v 38 med Gul Tee på hål 12.
Fr.o.m. måndag 18 sep slår vi då ut från matta på det hålet.