Bidrag – Egen skylt

Vill du göra en insats för Gagnefs GK?

Ge ett bidrag på 1000 kr och få en skylt på 8:ans bro med ditt namn/företag på

En liten peng som har en stor betydelse för klubben.

Sätt in pengar på Bankgiro 839-9982 eller Swisha till 1232765386, skriv broskylt
Maila till kansli@gagnefsgk.com vad det ska stå på skylten