Dalagolfen 50+

Dax för anmälan

Leksand 7 juni
Rättvik 14 juni

Mera info finns på dalagolfen .se