Årsmöte 12 mars kl. 14.00

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmötet söndagen den 12 mars kl. 14.00.
Vi håller årsmötet i restaurangen i klubbhuset.

Alla handlingar kommer att ligga på hemsidan under fliken Medlem/Medlemsmöten-Årsmöte.
För att spara på papper, miljö och tid så skriver vi inte ut dessa till mötet. Ni ombeds att vid behov ta med en egen kopia.