Höstmöte

Höstmöte i Restaurangen 23/10
kl 14.00
Agenda
Information om ny vd/klubbchef
Information från valberedningen om styrelse
Information om bygge nya maskinhallarna
Förslag och beslut ang årsavgift 2017
Information av kommitters arbete tar vi på årsmötet 2017,12/3 kl 14

Välkomna