greenbevattning dagtid fr o m torsd 16/6

Kl 13.00 dagtid kommer vi att köra bevattning under den varma perioden. Vi startar den 16/6