ansvariga på städdagen 23/4-2016 kl 09

Städdag 2016

 Bunkrar L Andersson G Strandberg

 Klubbhuset städning utanför Evalena Dahlkvist

 Dräneringsledningar och vägtrummor rensning utlopp- inlopp SE Nises

Pera Persson

 Slänten mot rangen städning och nedgrävning av elkabel och

vattenledning H Göransson S Wärnfelt

 Bänkar på banan upprustning L Broström

 Markeringspinnar A Hurtig

 Tak på pumphus rengörning och behandling av tak på ängsladorna

Aro Wähääjylkä

 Hål 13,14 eldning hopdrgning ris mm Olle Boström

 Hopkörning ris, nedfallna träd J Persson

 Riktning o lagning skyddsnät mm L Ahlström

 Röjning T Ingmarsson

 Transporter L Westblad

 Målning G Westman

 Dränering S Ragnarsson

 Parkering städning Å Eklund

 Hålvärdar ansvarar för sina hål med krattning mm