(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105564870-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

ansvariga på städdagen 23/4-2016 kl 09

Städdag 2016

 Bunkrar L Andersson G Strandberg

 Klubbhuset städning utanför Evalena Dahlkvist

 Dräneringsledningar och vägtrummor rensning utlopp- inlopp SE Nises

Pera Persson

 Slänten mot rangen städning och nedgrävning av elkabel och

vattenledning H Göransson S Wärnfelt

 Bänkar på banan upprustning L Broström

 Markeringspinnar A Hurtig

 Tak på pumphus rengörning och behandling av tak på ängsladorna

Aro Wähääjylkä

 Hål 13,14 eldning hopdrgning ris mm Olle Boström

 Hopkörning ris, nedfallna träd J Persson

 Riktning o lagning skyddsnät mm L Ahlström

 Röjning T Ingmarsson

 Transporter L Westblad

 Målning G Westman

 Dränering S Ragnarsson

 Parkering städning Å Eklund

 Hålvärdar ansvarar för sina hål med krattning mm