Årsmöte 13/3 kl 14

I restaurangen. Alla medlemmar är välkomna. Alla handlingar kommer att ligga på hemsidan under fliken Medlem/klubb-Medlemsmöten/Årsmöte 2016. För att spara på papper, miljö och tid så skriver vi inte ut dessa till mötet. Ni ombeds att vid behov ta med en egen kopia. Alla handlingar kommer att redovisas på storbildsskärm.