Styrelsebeslut ang hundar

Styrelsen har tagit beslut att alla hundar måste hållas kopplade på golfbanan.