småbarnsföräldrar se hit

Ändring i pris
Småbarnsföräldrar betalar endast 3000 kr.
Gäller till och med det år barnet fyller 7 år.
Spelar båda föräldrarna, så betalar ni 5000kr / par.