+55 nyhet

Uppstart för Klubb 55+
Säsongsupptakten blir måndagen den 12 maj kl: 09.00
Fram tills upptakten så träningsspelar vi varje måndag och fredag kl: 09.00
Ingen föranmälan behövs det är bara att komma.
Vid säsongsupptakten samlas vi i restaurangen kl: 09.00 där vi bjuder på fika och
går igenom säsongsprogrammet. Därefter spelar vi 2-manna scramle slagspel (med
en reduktion av sammanlagda spelhcp på 75%), 9 utslag av varje spelare. Fri lottning
sker vi träffen. Anmälan kan göras i GIT.