Protokoll förenklat årsmöte Gagnefs GK

Protokoll årsmöte 210328

 

Dagordning för Årsmötet, 28 mars 2021

Dagordning för årsmöte 210328

Motion för Årsmötet, 28 mars 2021

Motion för årsmöte 2020

 

Dokument ekonomi, verksamhetsberättelser

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning Gagnefs Golfrestaurang 2020

Årsredovisning Gagnef Golf AB 2020

Årsredovisning Gagnefs Golfklubb 2020

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2021

 

 

Kallelser till årsmöte

E-mail till medlemmar