Viktig information gällande årsmötet!

Styrelsen i Gagnefs Golfklubb har idag pga rådande extraordinära förhållanden som landet befinner sig i, beslutat att skjuta upp årsmötet för klubben som skulle hållas den 29/3 -2020. Det är flyttat till den 26/4 -2020. Anledningen är främst:
1. Då vi är över 500 berättigade mötesdeltagare kan vi inte genomföra mötet om alla kommer.
2. Många av våra frekventa årsmötesbesökare befinner sig i eller i omedelbar närhet av riskgrupperna.

Detta gör att vi hellre skjuter mötet en månad framåt. Styrelsens nuvarande ledamöter har accepterat att förlänga sitt mandat med en månad, likaså våra revisorer och valberedning.