Styrelsebeslut ang hundar

Styrelsen har tagit beslut att alla hundar måste hållas kopplade på golfbanan.

småbarnsföräldrar se hit

Ändring i pris Småbarnsföräldrar betalar endast 3000 kr. Gäller till och med det år barnet fyller 7 år. Spelar båda föräldrarna, så betalar ni 5000kr / par.